"Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own.”

Johann Wolfgang von Goethe

"Ті, хто не знають іноземних мов, не знають своєї власної."

Йохан Вольфганг фон Гете

Вивчення іноземної мови в сучасному світі – це один з найважливіших складових моментів сучасної успішної людини. Знання хоча б однієї іноземної мови розширює кругозір, дозволяє довідатися про культуру й звичаї іншого народу.

Останні роки ХХ та початок ХХІ століть ознаменувались значними змінами у соціально-економічному розвитку України, у тому числі в її освітній сфері. Значно активізувалися міжнародні зв'язки нашої держави, посилився її авторитет у світовому і європейському просторі. Все це стало передумовою для вагомих трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освітній галузі. Особливе місце серед них належить змінам у сфері навчання іноземних мов.

Соціальне і культурне значення іноземної мови важко переоцінити, особливо у цей історичний період соціально-економічної та політичної розбудови нашої держави і визначення та стабілізації її місця й ролі на міжнародній арені. Все це і зумовило переосмислення ролі іноземної мови як важливого і необхідного засобу міжкультурного спілкування. Це змушує переосмислити цілі, завдання, зміст і технології навчання іноземних мов у системі освіти України, враховуючи при цьому існуючий багатий національний і міжнародний досвід у цій сфері. Ось чому вчителі кафедри іноземних мов ставлять собі за мету розвивати мовні навички учнів, навчити їх сприймати іноземну мову на слух та вільно спілкуватися із носіями мови.

На кафедрі іноземних мов гімназії сьогодні працює 7 вчителів англійської та німецької мов. Це: Худо Н.І., Діденко С.В., Тарнапольська Г.В., Мельник О.М., Твердий А.Р. Ми пишаємося тим, що учителі англійcької мови Іляшевич І.В. і Кобильняк В.В. – наші випускники 2000 року, золоті медалісти, які повернулись у гімназію уже вчителями. Всі вчителі кафедри плідно працюють у нашій гімназії, ставлять собі за мету розвивати в учнів інтерес до іноземних мов, навчити учнів отримувати інформацію із іноземних друкованих джерел, через телерадіо комунікації та за допомогою іноземних інтернетсайтів.

За роки роботи нашої гімназії на кафедрі працювали такі вчителі: Снігур Н.С., Пашовська Л.Г., Добровольська К.М., Добровольська О.В., Бойко І.І., Кебало М.С., Ставінський Б.Я. Із сумом хочемо згадати вчителів Рахманську С.Д. та Боярчука О.Є. які відійшли у вічність у самому розквіті сил. Рахманська С.Д. була вчителем від Бога, працювала плідно, видавала друковані роботи, брала активну участь у конкурсах учителів іноземних мов, які успішно вигравала, проходила стажування у США.

Наша гімназія тісно співпрацює із Корпусом Миру США в Україні з 1999 року. За ці роки у гімназії працювало три волонтери Корпусу Миру: Елізабет Ватсон, Реджін Спірс та Елізабет Волкер. Завдяки їм наша кафедра збагатилася друкованими та технічними засобами навчання.

Сьогодні у гімназії 10 класів із поглибленим  вивченням іноземної мови. Гімназисти вивчають дві іноземні мови, англійську та німецьку. Оскільки основною метою навчання іноземних мов є формування комунікативної культури учнів, учителі кафедри намагаються створити сприятливі умови навчання для кожного учня.

Основними завданнями педагогів кафедри іноземних мов є підвищення якості навчання, забезпечення високого рівня викладання іноземних мов, вдосконалення форм, методів і засобів навчання. Вчителі використовують сучасні технології на уроках, намагаються робити все можливе для одержання учнями міцних і якісних знань.


Інформація
Опитування
Твій улюблений урок:
Усього відповідей: 232
Емблема гімназії