Виховання потребує трьох речей: таланту, науки, практики.

                                                                                                  Арістотель

 

Головну мету своєї діяльності вчителі історії, правознавства та християнської етики вбачають у тому, щоб:

формувати історичні знання, розвивати історичне мислення;

– виховувати в учнів особистісні риси громадянина України, загальнолюдські духовні ціннісні орієнтації;

підготувати учнів до життя, набуття ними навичок правомірної поведінки, пошуку шляхів вирішення життєвих ситуацій відповідно до норм права;

– підготувати до свідомої активної участі в суспільному житті Української держави, усвідомлення її ролі та місця в Європі та світі, формувати учнів співвідповідальність за долю України, Європи та світу.

На кафедрі суспільного циклу працюють талановиті вчителі, які проводять тижні історії, правознавства, християнської етики цікаві та змістовні загальношкільні лінійки, залучають учнів до творчих конкурсів, вікторин.

Ліхновська О.Ю. – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, вчитель історії, правознавства та християнської етики. Працює в гімназії від початку її діяльності. В основу процесу навчання Оксаною Юліанівною покладена творча діяльність учителя та учнів, спрямована на використання оптимальних методів навчання та розвитку від репродуктивних до творчих – із послідовним ускладненням засобів діяльності, поєднання індивідуальних, групових і фронтальних форм роботи, за допомогою яких формується вміння аналізувати, порівнювати, розв’язувати навчальні проблеми, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. А працює вчитель над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та правознавства на основі застосування інтерактивних методів викладання».

Ліхновська О.Ю. у своїй роботі з обдарованими дітьми використовує такі інновації: лабораторну, проектну, інтегровану систему навчання. Обдаровані, творчі діти залучені до роботи в правознавчому проекті «Закон і ми». Вчителька гордиться своїми учнями: з 2005 по 2011 рік 27 її учнів стали переможцями та призерами олімпіад з історії та правознавства. Учениця Мирослава Мостепанюк стала переможцем ІІІ етапу та призером ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, а Кучерявенко Тетяна – переможець ІІІ етапу та учасник ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства. В цьому навчальному році переможцями ІІ етапу стали: Зубко Анна-Анастасія (історія, 8 клас), Олексієнко Володимир (правознавство, 11 клас); призерами – Шевчук Тетяна (правознавство, 10 клас, ІІ місце), Камінська Тетяна (правознавство, 10 клас, ІІІ місце). Учениця Оксани Юліанівни Чирська Олена (8-А клас) працює під її керівництвом над дослідженням «Роль релігійних конфесій Підволочищини у національному відродженні краю». Учениця 8-А класу Гірна Тетяна у 2009-2010 н.р. одержала Диплом І ступеня Всеукраїнського історичного конкурсу «Лелека».

Ліхновська О.Ю. стала переможцем районного конкурсу «Вчитель року – 2005» в номінації «Історія» і зайняла ІІ місце в обласному етапі цього конкурсу, а також була переможцем районного конкурсу «Вчитель року – 2007» в номінації «Правознавство».

Плитка Л.Е. працює в гімназії з 1996 року, вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Вчителька має високий рівень науково-методичної підготовки. Постійну увагу приділяє формуванню основних форм і методів праці з гімназистами на уроках і в позакласній роботі. Приділяє належну увагу роботі з обдарованими учнями. Її учні різних поколінь були призерами олімпіад Воронюк Сергій, Остафійчук Ігор.

Леся Григорівна виховує у дітей почуття національної свідомості, патріотизм. Найбільшим надбанням є створення Кабінету-музею національно визвольних змагань «За Україну, за її волю!», в якому побувало багато відвідувачів. Вони побачили результати великої дослідницької роботи – експозиції в яких зібрано велику кількість світлин, документів, особистих речей учасників бойових дій, репресованих, політв’язнів. За матеріалами музею Леся Григорівна пише сценарії виховних заходів. Випустила збірник цих сценаріїв. Позакласні заходи отримали високе визнання як у районі так і в області. По дослідженні родини Сороки випущено фільми обласного телебачення та УТ 1.

Вчитель здійснює науково-методичне керівництво ЮПО «Львинець». Члени якої приймають активну участь у святкуванні дат національного календаря.

У 2011 році минає 100 років із дня народження М. Сороки, тому музейну експозицію «Голгофа на двох» члени «Львинця» експонували у Тернополі, Кошляках.

Робота вчительки багатогранна і плідна тому, що слова М. Рильського «Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього» стали девізом її роботи в навчальному закладі.

Яскравим проявом стала праця на кафедрі Юрія Мар’яновича Мокрія – вчителя вищої категорії, вчителя-методиста, працюючи короткий час він залишив по собі багато хорошого. Хороший учитель, добра людина, щирий патріот України, саме такими словами згадують його колеги та учні. Найбільше надбання його праці два томи Книги пам’яті Підволочиського району «За Україну, за її волю!». До цієї книги ввійшли також дослідницькі матеріали музею – роботи Плитки Л.Е., членів ЮПО «Львинець» та гуртківців історичного проекту. Працюючи у гімназії Юрій Мар’янович практично закінчив роботу над історичним нарисом «Містечко».

Бень Р.І., Шерстій І.М. – наші випускники, які повернулися у гімназію після закінчення педуніверситету уже вчителями.

Шерстій Ірина Миколаївна – вчитель І категорії, заступник директора з навчально-виховної роботи, викладає християнську етику в гімназії з 2010 року.

Ірина Миколаївна – людина глибокої віри, будує своє життя на засадах християнської моралі і такі ж високі християнські чесноти намагається прищепити своїм учням.

Головний педагогічний засіб, який використовує вчителька – слово, просвітлене Божою істиною, виважене, обдумане, часто афористичне. Проте вчителька не обмежується лише вивченням біблійних сюжетів чи Євангельських подій, а навчає на їх підставі вміння давати оцінку вчинків з точки зору етичної вартості, моральної правди і ці вартості впроваджувати у життя дітей в родині, класі, державі.

Ірина Миколаївна володіє методикою проведення уроків, використовує різноманітні форми навчання, саме:

читання Святого Письма;                                       

малювання;

поезія;

конкурси;

дискусії;

інсценізації;

різні ігри.

Багато працює над підвищенням свого фахового і методичного рівня. Разом з учнями випускає загальногімназійну газету «Духовні джерела», проводить багато виховних заходів «Ой, хто, хто Миколая любить», «Різдвяна зірка засіяла», «Ісповідник віри» та інші.

Уся робота вчительки спрямована на духовний розвиток особистості.

Бень Руслан Іванович – вчитель І категорії, викладає курс «Людина і світ» та авторський курс «Основи наукових досліджень». Основну увагу приділяє творчій роботі учнів, виконанню ними різноманітних творчих завдань різного рівня складності.

За роки існування гімназії на кафедрі працювали: Поточняк Я.В., Мокрій Ю.М. – вчителі історії, Воловська Н.І. – вчитель християнської етики.

Із сумом хочемо згадати Сірого В.О. та Паляницю Б.Д., які відійшли у вічність. Це були ерудовані, висококваліфіковані спеціалісти, які вкладали в роботу душу, серце і весь свій ентузіазм. Пам’ять про цих вчителів завжди залишиться з нами.

Кафедра історії, правознавства, християнської етики – дружна сім’я. Приємно відзначити, що всі члени кафедри працелюбні, доброзичливі, толерантні, завжди готові допомогти один одному, всі разом творчо співпрацюють. Гімназія стала для нас другим домом.

Інформація
Опитування
Твій улюблений урок:
Усього відповідей: 232
Емблема гімназії